Knihovna Kutná Hora

Univerzita volného času – Českopis je nový modul vzdělávání, který jsme v naší knihovně zahájili v roce 2017. Jeho náplní a cílem je poznávat lidi a místa spjatá s historií, literaturou a důležitými událostmi. Na každý semestr připravujeme 4 autobusové zájezdy a 2 přednášky s externím lektorem. Připravený studijní program je určen všem věkovým kategoriím, předchozí vzdělávání není podmínkou. 

  • Jak často a kde se scházíme?

2x za semestr (změna termínu vyhrazena) v přednáškovém sále knihovny při přednáškách. Zájezdy se mohou konat i v jiných dnech.

  • Vstupné?

Kurzovné se odvíjí od tématu a náplně jednotlivých zájezdů, většinou mezi 200,- až 600,- Kč.

  • Aktuální kurzy

  • Na koho se obrátit, když chci studovat v UVČ Českopis?

Vše podstatné ví Martina Bičíková.

Martina Bičíková

Mgr. Martina Bičíková

Programový pracovník program@knihovna-kh.cz

bicikova@knihovna-kh.cz 327 512 079

  • Co už jsme zažili?

TADY se můžete podívat na minulé ročníky.