Knihovna Kutná Hora

Navázáním spolupráce s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze jsme otevřeli v Kutné Hoře přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům. Mnozí senioři se z různých důvodů (časových, dopravních, finančních či fyzických) nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek v sídlech vysokých škol a univezit. Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

  • Jak často se scházíme?:

Vždy 1x za 14 dní v přednáškovém sále knihovny. Každý kurz probíhá v 6 lekcích v daném semestru.

  • Vstupné?

Kurzovné : 450,- Kč.

  • Aktuální kurzy: 

Habsburkové bez trůnu

 

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
  • Výukový garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

  • Na koho se obrátit, když chci studovat v VU3V?

Vše podstatné ví Martina Bičíková.

Martina Bičíková

Mgr. Martina Bičíková

Programový pracovník program@knihovna-kh.cz

bicikova@knihovna-kh.cz 327 512 079