Navázáním spolupráce s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze jsme otevřeli v Kutné Hoře přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům. Mnozí senioři se z různých důvodů (časových, dopravních, finančních či fyzických) nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek v sídlech vysokých škol a univezit. Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

  • Jak často se scházíme?:

Vždy 1x za 14 dní v tzv. Klubíku v prvním patře knihovny. Délka kurzu se pohybuje od 4 do 6 setkání v daném semestru a každé setkání je tvořeno 1 – 2 vyučovacími hodinami.

  • Vstupné?

Kurzovné : 300,- Kč.

  • Aktuální kurzy:

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

o    Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance – Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 

  • Na koho se obrátit, když chci studovat v VU3V?

Vše podstatné ví Martina Bičíková.

Mgr. Martina Bičíková

Mgr. Martina Bičíková

bicikova@knihovna-kh.cz