Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

AUDIOKNIHOVNA nabízí hudbu, rozhlasové hry, pohádky i zvukové knihy  na rozmanitých nosičích (flashdisc, SD karty, CD). K dispozici na místě i pro půjčení domů jsou připraveny i přehrávače na všechny zmiňované typy nosičů.

Součástí audioknihovny je také SPECIÁLNÍ FOND URČENÝ ZRAKOVĚ HANDICAPOVANÝM uživatelům. Tento fond financujeme z dotačních programů, získáváme z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana a můžeme je půjčovat po předložení průkazu ZTP/ZTP-P, potvrzení od lékaře či organizace pro zrakově postižené.  

Nabídku AUDIOKNIHOVNY doplňuje menší fond DVD (Zlatý fond české kinematografie).

Audioknihovna je umístěna v oddělení cizojazyčné a regionální literatury v prvním patře knihovny.