Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Náš tým

Ředitelka

 + 420 737 243 826 ;  sefova@knihovna-kh.cz

Mgr. Gabriela Jarkulišová

Mgr. Gabriela Jarkulišová

+ 420 737 243 826

sefova@knihovna-kh.cz


Oddělení pro dospělé

 + 420 327  512 079 ; dospele@knihovna-kh.cz

Jana Růžičková

Jana Růžičková

ruzickova@knihovna-kh.cz

Jitka Dušková

Jitka Dušková

duskova@knihovna-kh.cz

Hana Vaníčková

Hana Vaníčková

AKVIZICE, KATALOGIZACE

vanickova@knihovna-kh.cz


Oddělení informačních služeb a meziknihovní výpůjční služba

 + 420 327  512 079 ; +420 739 009 876 ; mvs@knihovna-kh.cz

Šárka Jungwirthová

Šárka Jungwirthová

jungwirthova@knihovna-kh.cz

Simona Navrátilová

Simona Navrátilová

navratilova@knihovna-kh.cz


Oddělení pro děti a mládež

 + 420 327  512 079 ; detske@knihovna-kh.cz

Bc. Nikola Davidová

Bc. Nikola Davidová

davidova@knihovna-kh.cz

Dana Dostálová

Dana Dostálová

dostalova@knihovna-kh.cz

Mgr. Zdenka Bartošová

Mgr. Zdenka Bartošová

bartosova@knihovna-kh.cz


Oddělení hudební, oddělení cizojazyčné a regionální literatury

 + 420 327  512 079 ; hudebni@knihovna-kh.cz

Dáša Strbíková

Dáša Strbíková

strbikova@knihovna-kh.cz


Programový  pracovník

 + 420 327  512 079 ; program@knihovna-kh.cz

Mgr. Martina Bičíková

Mgr. Martina Bičíková

bicikova@knihovna-kh.cz


Oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika)

 + 420 327 523 193 ; region@knihovna-kh.cz

Mgr. Lukáš Viktořík

Mgr. Lukáš Viktořík

viktorik@knihovna-kh.cz

Mgr. Dita Kelbelová

Mgr. Dita Kelbelová

kelbelova@knihovna-kh.cz

Mgr. Kateřina Mizlerová

Mgr. Kateřina Mizlerová

mizlerova@knihovna-kh.cz

Lenka Frankovicová

Lenka Frankovicová

frankovicova@knihovna-kh.cz


Ekonomický úsek

 + 420 327  512 079 ; ekonom@knihovna-kh.cz

Iveta Vince

Iveta Vince

ekonom@knihovna-kh.cz


Oddělení IT

 + 420 327  512 079 ; + 420 602 533 205 ; admin@knihovna-kh.cz

Jan Krčmář

Jan Krčmář

602 533 205

krcmar@knihovna-kh.cz


Anděl strážný knihovny

Alena Zvoníková

Alena Zvoníková