Knihovna Kutná Hora

NOC LITERATURY

  • Co je NOC LITERATURY?

Noc literatury je celostátní literární happening.

Široká veřejnost má jedinečnou příležitost seznámit se prostřednictvím série veřejných čtení se současnou evropskou literaturou.

  • Něco z historie…

Noc literatury začala organizovat v roce 2006 Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením kulturních institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými úřady, Zastoupením Evropské komise v ČR a nakladatelstvím Labyrint. Koná se pravidelně v květnu, v týdnu zahájení Světa knihy, největšího knižního veletrhu v zemi. A v prvních ročnících se četlo jen v Praze.

V roce 2012 se k projektu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a od  tohoto roku se také pravidelně čte v Kutné Hoře. V roce 2013 převzala organizaci Noci literatury v Kutné Hoře Městská knihovna Kutná Hora.

  • Jak probíhá NOC LITERATURY  v Kutné Hoře?

Zajímavé osobnosti (umělci, představitelé veřejného života…) čtou ukázky na různých atraktivních místech města. Čtení probíhají paralelně na všech místech, začíná se vždy v 18.00, čte se vždy v 45 minutových intervalech. Publikum si samo vybírá, kam a co půjde poslouchat. K dispozici návštěvníkům jsou podpisové karty, dobré kutnohorské víno a možnost prohlídky jednotlivých čtecích míst.

  •  Vstupné?

Noc literatury je pro návštěvníky zcela zdarma.