Městská knihovna Kutná Hora plní od 1.1.2006 v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu z rozpočtu Středočeského kraje funkci pověřené knihovny pro 175 neprofesionálních a 22 profesionálních knihoven z regionů Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko, Poděbradsko.


Poskytované služby:

  • Budování výměnného fondu
  • Vytváření a distribuce výměnných souborů dle požadavků knihoven
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Vzdělávání knihovníků
  • Pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
  • Pomoc při aktualizacích knihovních fondů a revizích
  • Kontrola statistických výkazů
  • Pomoc při sestavení žádosti (zpracování projektu) o dotaci v grantových programech (Dotační program SK, VISK )
  • Správa regionálního knihovního systému CLAVIUS REKS

Knihovnické minimum (doc, 117KB)
Z historie našeho regionu (doc, 34KB)