Knihovna Kutná Hora

ČESKOPIS – jaro 2019

26.3. začíná Univerzita volného času, jejíž náplní a cílem je poznávat lidi a místa spjatá s historií, literaturou a důležitými událostmi.

Letošní jarní semestr bude ve znamení 2 významných českých králů: Karla IV. a Vladislava Jagellonského.


PŘEDNÁŠKY:

26.3. / 16:00

VLADISLAV JAGELLONSKÝ  A KUTNÁ HORA ZA JEHO VLÁDY – přednáší Tomáš Fíla

23.4. / 16:00

VITA CAROLI ANEB STRASTI A SLASTI OTCE VLASTI – přednáší Alexandr Štěpanovský

ZÁJEZDY:

16.5. / 8:00

ZÁJEZD DO VLAŠIMI                              

6.6. / 8:00

ZÁJEZD NA OJVÍN


PŘIHLÁŠKY:

  • osobně v knihovně u Martiny Bičíkové
  • telefonicky 327 512 079
  • e-mailem bicikova@knihovna-kh.cz

Cena celého semestru včetně zájezdů: 400,- Kč

Cena za jeden zájezd: 220,-Kč