Knihovna Kutná Hora

Školení systému Tritius REKS

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme vás na školení systému Tritius REKS.

Místa školení:
Městská knihovna Poděbrady 4. 2. 2019 od 15.00 hod.
Městská knihovna Kutná Hora 11. 2. 2019 od 15.00 hod.

Program:
1. Praktické zaškolení ve výpůjčním protokolu (vkládání čtenáře, půjčování
knih, odesílání seznamu půjčených knih mailem čtenáři, rezervace knih,
odesílání zpráv čtenáři, správa poplatků, upomínky …)
2. Práce s on-line katalogem výměnného fondu (hledání v katalogu,
rezervování knih do výměnných souborů)
3. Dotazy a připomínky
S sebou si pro praktické ukázky vezměte: 2 – 3 knihy zpracované ve vašem
systému Tritius REKS, osobní údaje 1 – 2 vašich čtenářů (celé jméno, datum
narození, trvala adresa, emailový kontakt).