Knihovna Kutná Hora

Městská knihovna Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019 na obsazení pracovní pozice samostatný knihovník metodik

JSME: stabilní organizace s dlouhodobou tradicí; moderní, rychle se rozvíjející se knihovna s potenciálem růstu; kompaktní a přátelský kolektiv

HLEDÁME: aktivního, všestranného kolegu do oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika), který se bude starat o obecní knihovny našeho regionu.  Metodik je odborná pracovní pozice, z níž Městská knihovna Kutná Hora zprostředkovává obecním knihovnám soubor podpůrných služeb pro jejich rozvoj – poradenskou, konzultační, plánovací a rozborovou činnost, tvorbu výměnných knihovních fondů, jejich cirkulaci a distribuci, vzdělávání knihovníků, semináře, porady. Práce vyžaduje samostatnost, komunikativnost i organizační schopnosti a nabízí nejednotvárnou, časově flexibilní práci s prostorem pro seberealizaci.

Z pracovní náplně:

 • Metodická, konzultační a poradenská činnost v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje, např. 
  • Pomoc při zpracování koncepcí, hodnocení a plánů pro rozvoj obsluhovaných knihoven
  • Sledování a hodnocení informačních potřeb uživatelů obecních knihoven ve vazbě na profilaci a aktualizaci knihovních fondů obcí
 • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
 • Organizace a koordinace vzdělávání profesionálních a neprofesionálních knihovníků svěřeného regionu
 • Osobní, písemná a telefonická komunikace se zástupci obecních knihoven včetně komunikace se zástupci samospráv
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondu obecních knihoven

POŽADUJEME :

 • VOŠ nebo VŠ v oboru informační služby, knihovnictví, případně bakalářský studijní program ve skupině oborů humanitní studia, mediální a komunikační studia, sociální vědy
  • Praxe v knihovnách (i formou studentské) výhodou
 • Komunikační schopnosti na vysoké úrovni
 • Orientaci na knižním trhu
 • Výbornou znalost práce na počítači
 • Výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem
 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • Ochotu a schopnost dalšího oborového vzdělávání
 • Časovou i osobní flexibilitu
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Dobrý zdravotní stav a morální a trestní bezúhonnost

NABÍZÍME:

 • Smysluplnou, rozmanitou práci v příjemném prostředí kutnohorské knihovny
 • Pracovní poměr na dobu určitou (nástup možný od 1.6.2019, první smlouva do 30.6.2020 ) s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Platové zařazení dle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb. v platové třídě 10 (základní tarif dle odpracované praxe od 19 110,- Kč do 28 750,- Kč)  , po zapracování možnost nenárokových složek platu
 • Pružnou pracovní dobu při úvazku 40 hodin týdně
 • Prostor pro seberealizaci, vstřícný tým spolupracovníků
 • Možnost vzdělávání se v souladu s potřebami knihovny
 • Zaměstnanecké a sociální výhody (pět týdnů dovolené, stravenky, indispoziční volna, podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit a další)

Přihlášení do výběrového řízení

Lhůta doručení přihlášek emailem, poštou nebo osobně v podatelně Městské knihovny Kutná Hora do 15. května 2019. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování, email, č. telefonu, datum a podpis uchazeče
 2. Strukturovaný životopis s fotografií a údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech (uvádějte pouze relevantní informace)
 3. Motivační dopis
 4. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti (vybraný uchazeč doloží při přijetí výpisem z rejstříku trestů)

Přihlášky s požadovanými doklady doručte buď emailem, poštou nebo osobně na:

 • email: sefova@knihovna-kh.cz , do předmětu napište „Výběrové řízení – metodik“
 • adresu Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora, na obálku napište „Výběrové řízení – metodik“

Upozornění:

 • Přihlášky se přijímají výhradně se všemi požadovanými náležitostmi. Přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované přílohy, budou z výběrového řízení vyřazeny.
 • Výběrová komise vybere a doporučí kandidáta/ku, který bude následně pozván k osobnímu pohovoru. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno emailem do 20.května 2019.
 • Městská knihovna Kutná Hora si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 • Kontaktní osoba : Mgr. Gabriela Jarkulišová, tel. 737 243 826, email sefova@knihovna-kh.cz

V Kutné Hoře 16.května 2019