Knihovna Kutná Hora

Bookstart

 17.10. -/ 10:00 – 11:00

Další setkání rodičů s dětmi do 1,5 roku.


Bookstart se zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči a dětmi . Jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů.