Knihovna Kutná Hora

Českopis – jaro 2020

Přednášky:

31.3. / 15.00

J.A.KOMENSKÝ – přednáška PhDr. Vojtěcha Balíka

21.4. / 15.00

ČESKÁ STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ – přednáška Mgr. Tomáše Fíly

Zájezdy:

5.5. / 8.00

DO LIPNICE NAD SÁZAVOU ZA J. HAŠKEM / NÁRODNÍ PAMÁTNÍK ODPOSLECHU

13.6. / 8.00

ZÁJEZD DO VRCHLABÍ ZA MARIÍ KUBÁTOVOU / BAROKNÍ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER,

NEJVĚTŠÍ KRKONOŠSKÉ MUZEUM / ZÁMECKÝ PARK / LIDOVÁ ARCHITEKTURA 17.STOLETÍ


Cena za celý semestr (včetně zájezdů) 400,- Kč (samostatný zájezd 220)

Přihlašování – osobně u Martiny Bičíkové v knihovně, tel. 327 512 079, e-mail bicikova@knihovna-kh.cz