Knihovna Kutná Hora

DOTAČNÍ TITUL STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

Dne 25. 11. 2019 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. 015-21/2018/ZK  „Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“.
Žádosti pro rok 2020 pro všechna tematická zadání bude možné podat v termínu od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin.
Více na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny

Tematické zadání „Obecní knihovny“ zahrnuje technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou – náklady neinvestičního/investičního charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.); akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2020.
Žadatelem o dotaci může být obec ve Středočeském kraji nebo knihovna zřízená jako příspěvková organizace obcí ve Středočeském kraji. Knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR. Lze požádat o dotaci v rozmezí 20 000,- Kč až 70 000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.