Knihovna Kutná Hora

Program říjen

2.10. / 14:00

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PLUKOVNÍKU v.v. JIŘÍMU LOUDOVI, dr. h. c. NA DOMĚ č.p. 584 NA NÁMĚSTÍ NÁRODNÍHO ODBOJE

součástí programu je předání Loudovy osobní knihovny Městské knihovně Kutná Hora a také slavnostní křest knihy „Erby rytířů Podvazkového řádu“

4.10. / 9:30

HRÁTKY S PAMĚTÍ

kvízy, přesmyčky, mnemotechniky a další způsoby jak trénovat paměť

7.10. / 8:00

ČESKOPIS

zájezd do Havlíčkova Brodu, Havlíčkovy Borové a Přibyslavi / pouze pro přihlášené účastníky

13.10. / 17:00

ZÁVISLOST

jak vypadá závislost a jak si s ní poradit / beseda s Bc. Romanem Kuncem

19.10. / 17:00

S KUTNOU HOROU ZA ZÁDY

Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem. / beseda s Jitkou Šimkovou a Pavlem Rakem

26.10. / 16:00

CESTOVÁNÍ S HANDICAPEM

o cestě za své vlastní hranice / beseda s Jakubem Greschlem

29. 10. / 17:00

HALLOWEENSKÁ NOC S ANDERSENEM


od 15.10.

VÝSTAVA KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ


POBOČKA SÍDLIŠTĚ

4.10. / 14:00

LISTUJEME NAUČNÝMI KNÍŽKAMI

25.10. / 14:00

ČTEME Z KNÍŽEK SCI-FI

4.-27.10.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „JAK ZNÁŠ SVOJI KNIHOVNU“

 

 POBOČKA MALÍN

5.10. / 16:00

DĚTI ZDOBÍ KNIHOVNU / čteme, povídáme a kreslíme na podzimní témata

12.10. / 16:00

KLUB HER PRO DĚTI I DOSPĚLÉ / hrajeme hry z fondu knihovny

21.10. / 10:00

HRÁTKY PAMĚTÍ S DÁŠOU STRBÍKOVOU / trénování pamětí pro dospělé

 

POBOČKA KAŇK

4.10. / 10:00

SOUBOJ PAMĚTI / trénování paměti

7.10. / 14:00

O VEČERNÍČKOVI / kvíz pro děti

18.10. / 9:00

SENIOR(KA) / čteme a povídáme si při ručních pracích

21.10. / 14:00

VESELÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI S PEJSKEM A KOČIČKOU

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.