Knihovna Kutná Hora

Bezpečný život ve městě

24. 1. / 16:00

Přednáška Mgr. Dity Veselské, která Vám poradí, jak se chovat ve veřejném prostoru a jak se vyhnout riziku, případně minimalizovat hrozící újmu. Zmíněna bude i bezpečnost na internetu. Účastníkům ukážeme kde a jak hledat pomoc a představíme práci Bílého kruhu bezpečí. Rady čerpáme z reálných případů, se kterými jsme se během praxe setkali.