Knihovna Kutná Hora

 

ZÁPIS Z PORADY PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVEN  ze dne  1. 2. 2023

 

 

PhDr. Radek Liška

Novinky z SVK Kladno

 • nový ředitel SVK Kladno pan Roman Hájek
 • od 1. 1. 2023 vstoupila v platnost nová koncepce regionálních funkcí ve Středočeském kraji na období 2023 – 2026 https://www.svkkl.cz/upload/soubory_ke_stazeni/koncepce_rf_23-26.pdf
 • návrh na společné předávání titulu Středočeský Kramerius a SKIPových ocenění; současně ale zachovat rozlišení těchto cen, diskuse o možné změně termínu Středočeského Krameria, resp. krajských ocenění
 • dotace Středočeského kraje na Bookstart – finanční prostředky alokované na tento dotační titul nebyly v minulých letech vyčerpány
  • návrh pověřených knihoven na změnu – např. možnost centrálního nákupu setů pro Bookstart prostřednictvím SVK nebo přímo pověřenými knihovnami a následný prodej jednotlivým obecním úřadům
  • žádost by mohla/ měla být jednodušší, hodnotící kritérium připravenosti

prostoru je sporné (méně bodů má ten, kde prostory už jsou zařízené)

 • odborné vzdělávání v rámci Národního plánu obnovy / podmínky projektu včetně financování stále v jednání na úrovni MKČR, UKR a jednotlivých krajských knihoven
  • např. podmínky stanovených oblastí vzdělávání – manažerské a ekonomické kompetence
 • vzdělávání v rámci kurzů nabízených SVK Kladno
  • možnost vyslání lektora do pověřené knihovny, po dohodě i do jiných knihoven – návrh témat vítán

 

Mgr. Gabriela Jarkulišová

Jak na soustavné sebevzdělávání

 • Vzdělávání knihovníků – profesionální knihovníci 48 hodin ročně
  • čtení odborného tisku (lze vykazovat až 2 hodiny měsíčně )
 • v případě zájmu možné zajistit vzdělávání v oblasti pracovně právních vztahů (léto 2023 Knihovna Kutná Hora)
 • SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků
  • Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
  • podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy
  • organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky
  • pokud ještě nejste členem odkaz na přihlášení: https://www.skipcr.cz/clenstvi

Jestli si myslíme, že interiéry knihoven jsou vyřešené téma, tak nejsou! – viz prezentace

Propagace knihoven – nezapomenout registrovat akce na webech projektů

Mgr. Kateřina Mizlerová

Udržitelný rozvoj zcela prozaicky, aneb nekupujte, sdílejme!

 • Knihovna věcí v Knihovně Kutná Hora https://www.knihovna-kh.cz/pro-dospele/knihovna-veci/
  • služba půjčování věcí, které potřebujete, ale nechcete je vlastnit. Podporujeme tím myšlenku skoncovat s nekonečným nakupováním, hromaděním a vyhazováním věcí a peněz. Najdete zde předměty pro děti i dospělé, od didaktických pomůcek až po malířské stojany, šicí stroje nebo stany.
  • v případě zájmu o zapůjčení nás kontaktujete na region@knihovna-kh.cz

Příští setkání proběhne 20. 9. 2023 v Městské knihovně v Kolíně.