Knihovna Kutná Hora

Jsme opravdu národ Jana Amose Komenského?

19. 4. / 18:00

Komponovaný pořad věnovaný jednomu z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů a padagogů J.A. Komenskému, je především dialogem. Dialogem mezi účinkujícími, s J. A. Komenským, s dobou, ve které žil, s hudbou Lenky Kozderkové a doufáme že i s Vámi diváky.

účinkují:

  • Milena Steinmasslová
  • František Kreuzmann

hudba:

  • Lenka Kozderková Šimková (flétna)