Knihovna Kutná Hora

RYCHLOSWAP

3. 6. / 10:00–11:00

Vzájemná rychlo – výměna rostlin, semen, sazenic nebo květináčů.