Knihovna Kutná Hora

Ptáci Kutnohorska

16. 10 –5. 11. 2023

16. 10. / 17:00 / vernisáž výstavy

výstava amaterských fotografií ptáků z vycházek a výletů v Kutné Hoře a okolí. Autorem fotografií je RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Vystavované fotografie odhalují krásu ptáků, se kterými se můžeme setkat na Kutnohorsku. S některými druhy se setkáváme zcela běžně, ale o některých ptácích nemají laici ani tušení. Při běžném pozorování nemáme možnost si krásu ptáků vychutnat do detailu. Fotografie odhaluje mnohem víc překvapivých podrobností.

Snad Vás výstava bude inspirovat k výpravám do přírody a snad se Vám podaří zajímavé a krásné ptáky objevit, pozorovat a chránit.