Knihovna Kutná Hora

Národní plán obnovy

Školení MDT

  • chystá se podrobné školení MDT, které se bude pravděpodobně konat v kutnohorské knihovně
  • prosím o zaslání konkrétních oblastí, kterým se má lektorka podrobněji věnovat (obratem)

Bookstart

  • březen 2024 bude věnován 6. výročí Bookstartu v ČR 
    • uskuteční se mezinárodní konference
  • usilujeme o podporu Senátu
  • v návaznosti na oslavy bude čtenářem roku vyhlášen čtenář do 6 let

Knihovnická dílna 2023

  • 1. a 2. listopadu v Praze v Klementinu (v běžně nepřístupných prostorách)
  • doporučeno především pro knihovny do 10 000 obyvatel
  • součástí programu bude i workshop týkající se psaní výročních zpráv a exkurze na 2 pobočky městské knihovny

Knihovní zákon a jeho novelizace

Paní ředitelka Mgr. Vodičková nás seznámila s historií a současností kolínské knihovny, která letos slaví 150. výročí svého vzniku.