Knihovna Kutná Hora

Jeskyně v České republice

23. 11. / 16:00

přednáška RNDr. Petra Zajíčka

Jeskyně a propasti, to je trochu jiný svět než ten na povrchu. V podzemních prostorách je absolutní tma, zvláštní klima a také útvary, které jinde nenajdeme. V naší republice je známo téměř 4 000 jeskyní, z nichž více než polovina vznikla krasovou činností vod. Čtrnáct z nich je zpřístupněno veřejnosti a všechny budou stručně představeny. Další část přednášky bude věnována jeskyním a propastem, kam se běžný turista nedostane. Zároveň budou zmíněna všechna nej… našich jeskyní a řada dalších zajímavostí ze speleologických a vědeckých objevů v krasovém podzemí.

  • přednáška je volně přístupná veřejnosti