Knihovna Kutná Hora

S policií 3x jinak – cyklus přednášek pro veřejnost

26. 3. / 16:00

KYBERKRIMINALITA A KYBERPREVENCE

 – podvodné jednání na internetu, investiční podvody a jak se jim můžeme vyvarovat

28. 5. / 16:00

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

– BESIP 2024 + novela zákona č.361/2000 Sb., zákon o silničním provozu

25. 6. / 16:00

OBEZŘETNOST SE VYPLATÍ

– jak se chránit před okradením, jak zabezpečit majetek a jak předcházet přepadení