Knihovna Kutná Hora

Disputace s Jiřím Plachým

17. 4. / 17:00

Disputace s historikem a vědeckým pracovníkem PhDr. Jiřím Plachým, Ph.D. 

Pořádá Klub rodáků a přátel Kutné Hory.