Knihovna Kutná Hora

Jom ha Šoa

6. 5. / 14:00

Veřejné čtení jmen obětí a promítání krátkého dokumentu Holocaust.

Letošní, již 19. ročník Jom ha-šoa je věnován příběhům lidí, kteří se sice 
vyhnuli hromadným deportacím v letech 1939 – 1943, ale až do konce 
války žili v nejistotě a ohrožení. Byli to zejména lidé, žijící ve 
smíšených manželstvích a jejich děti, ale i lidé, kteří se po dobu 
války ukrývali a museli se spolehnout na pomoc svých zachránců.