Knihovna Kutná Hora

Hledáme s Lenkou

Vyznáte se v Kutné Hoře? Víte víc než ostatní? Ano, tak zkuste odpovědět na naše otazky. Otázky budeme postupně přidávat a pro nejlepší se určitě najde i nějaká odměna. Vaše odpovědi zasílejte na e-email: hudebni@knihovna-kh.cz a do předmětu zprávy napiště SOUTĚŽ.

Přejeme hodně úspěchů.

Hádanka devátá: Kde se v Kutné Hoře nachází Wyzplice?

———————————————————————————

Hádanka osmá:  Kde se nachází tzv. Tellerův cukrovar a čí jméno nesl?

Michael B. Teller, obchodník a privilegovaný továrník olejů v Praze, koupil ve 30. letech 19. století bývalý měšťanský špitál na Karlově a do poloviny století zde vybudoval cukrovar. Při starém cukrovaru zřídil hospodářský dvůr a dal si u něj postavit své rodinné sídlo. V 70. letech koupil další cukrovar a soustředil v něm většinu aktivit. Tento cukrovar v Hloušce sice roku 1919 vyhořel, ale majitel ho nechal ihned obnovit. Po jeho dokončení byl zrušen starý cukrovar na Karlově. Nová firma, surovárna s rafinerií, fungovala až do roku 1931, kdy krize zpečetila její další osud. Ke svému cukrovaru postavit roku 1883 i železniční vlečku. Ta byla později základem železniční dráhy do Zruče nad Sázavou.

Hádanka sedmá:Proč se lokalita bývalého lomu na úpatí Kuklíku jmenuje Sklenářův dolík?

Kámen z tohoto lomu se použil dokonce na stavbu sedleckého kláštera a později i na stavbu chrámu svaté Barbory. Protože byl cenným zdrojem bohatství, vedlo se o něm několik sporů. Spor skončil roku 1690, kdy městu připadla levá polovice (nynější Sklenářův dolík), klášteru pravá polovice (pole k cestě na Kuklík). Když byly zásoby kamene vyčerpány, prodalo město lom soukromníkovi. Po jednom z majitelů Vojtěchovi Svobodovi, sklenáři, se ujalo pojmenování Sklenářův dolík.

Hádanka šestá: Víte proč se náměstí před domovem Barbora jmenuje Pirknerovo?

Je pojmenováno na památku zakladatele Měšťanského špitálu na Karlově Štěpána Pirknera. Věnoval na stavbu svůj pozemek a dům. Později byli nemocní přesunuti do nového špitálu na dnešním Pirknerově náměstí.

Hádanka pátá: Hlouška – proč tento název a kde se tato oblast v KH nachází?

Podle hlušiny (důlní odvaly) nebo podle lužné půdy – luh (zahrady). Původně místo již za hradbami, kde se nacházely zahrady a sady pro obyvatele. Městská část ve směru od ulic Pod Valy – Na Námětí – Masarykova – směrem na Sedlec.

Hádanka čvrtá: Víte proč se náměstíčko u kostela Matky Boží jmenuje Na Náměti?

Ve 13. století zde provozovali trh se stříbrnou rudou. Při vážení spadávaly kousky na zem. Když bylo po trhu, nametli horníci po zemi roztroušené odpadky rudy na hromadu a znovu ji provozovatelům hutí prodali.

Hádanka třetí: Víte proč se Fitness centru ve Šefánikově ulici říká Krupičkova octárna?

Továrna na ocet a hořčici patřila rodině Krupičků ze Starkoče. Syn Rudolf, básník a dramatik, zde pracoval jako úředník až do jejího zestátnění. Podle jeho básně je pojmenován kutnohorský časopis Krásné město (založen 1938).

Hádanka druhá:Víte kterému domu se říká Gážisťák a proč?

Známý mladoboleslavský a později brněnský architekt Jiří Kroha pro nově utvářenou Masarykovu třídu navrhl dům pro vojenské gážisty č. 343 a vedle pro civilní zaměstnance č.388. V roce 1928 sloužil jako výstavní pavilon tehdejší Krajinské průmyslové výstavy jako vzorové byty s moderním technickým vybavením domácnosti.

Hádanka první: Víte proč se říká v Kutné Hoře jedné oblasti v Šipší? A víte kde to je?

Název vznikl zkomolením původního jména Šipčí nebo Šípší, jež bylo odvozeno od velkého množství šípkových keřů. Starý dvůr Šipčí je zmiňován již v 15. století.Šipec (ovčín) cisterciáků.   Oblast v severní části Kutné Hory a částečně v Sedleci.