Knihovna Kutná Hora

Hledejte zajímavosti našeho okolí

8. Poznáte tento městys  nalézající se zhruba čtyři kilometry severovýchodně od centra města Kutná Hora, u soutoku říček Klejnárky a Vrchlice. Před válkami husitskými patřila (tehdy ještě vesnice) sedleckému klášteru. Narodil se zde spisovatel, který zahynul v koncentračním táboře Dachau, autor historických románů např. Petr Brandl, Mikoláš Dačický a další. Opět  chceme  více otázek.

1. Jméno městyse?  2. Jméno spisovatele?  a 3. Původní název tohoto městečka?

Své odpovědi můžete zaslat na e-mail: hudebni@knihovna-kh.cz a do předmětu zprávy napište SOUTEŽ.

Další zajímavé místo budeme hledat již brzy.

—————————————-

7. Poznáte tuto vesničku nebo spíše osadu? Nachází se zhruba 5 km západně od Kutné Hory. Je známa již ze 14. století, kdy zdejší tvrz náležela klášteru sedleckému. V osadě jsou 2 budovy  památkově chráněné, jednou z nich je bývalá hospoda. A nedaleko v pískovcovém lomu byla v roce 2003 nalezena fosilie kosti českého dinosaura, což byl unikátní objev, neboť nikde jinde na českém území prokazatelné dinosauří fosílie (kromě několika zkamenělých stop a jednoho zubu) zatím objeveny nebyly. Už víte ? Tentokrát chceme opět více otázek.

1. Jméno osady?  2. Pojmenování českého dinosaura? 3. Podle koho byl dinosaurus pojmenován?

—————————————-

 

 

6. Poznáte tuto vesničku, neustále se rozrůstající směrem ke Kutné Hoře ? První písemná zmínka je o této vsi již z roku 1141. Patřila v 17. století i Jezuitům. Ti nedaleko obce nechali na rozcestí postavit sochu Jana Nepomuckého s almužníčkem, bohužel je socha již řadu let bez hlavy a tak jí místní překřtili na bezhlavého Jana. Kousek v polích je kámen, viz obr.č.1. V obci najdete historicky významný hostinec, který funguje dodnes. A další pomůckou by mohla být i bývalá tvrz, která byla v 18. století rozdělena na dva domy. Ve vesnici se kdysi vyrábělo zdivo na stavby. Otázku jsou tedy opět tři. 

1.Název vesnice ? 2. Název kamene v polích ? 3. Co se zde vyrábělo ?

——————————————

5. otázka  je z místa, které leží zhruba 2 km jižně od Kutné Hory. První písemná zmínka je z prvé poloviny 14. století. Archeologické nálezy odkryté v roce 1862 pocházejí z období kolem roku 1400 před Kristem. To svědčí o starověkém osídlení tohoto prostoru. Původně renesanční tvrz (čp.1), byla v druhé polovině 17. stol. přestavěna na zámek. Ještě nevíte, které místo to je. Určitě Vám pomůže gotický kostel sv. Markéty. Tentokrát chceme opět název vesnice, ale také jméno místního rodáka českého malíře (viz obrázek) a co je nyní v čp.1??? …

 

—————————————–

4. Čtvrtá otázka  je z místa, které leží zhruba 6 km jihozápadně od Kutné Hory. Historické jádro tohoto městyse je od roku 2003 městskou památkovou zónou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1303. Nedaleko byla svedena bitva Jana Žižky (víte zda byla vítězná a kdy?). V roce 2018 zde otevřely muzeum svých rodáků, víte kdo byl Karel Jonáš nebo Josef Staněk? V muzeu můžete zjistit i zajímavosti o místní tvrzi, židovském hřbitově  nebo nedaleké vodní nádrži. Dnes tedy chceme 3 odpovědi : 1. místo, 2. bitvu, 3. Kdo byli Karel Jonáš a Josef Staněk ?

 

 

—————————————–

3. Třetí otázka je z místa, které leží zhruba 8 km na západ od Kutné Hory. Je vlastně posledním  na našem okrese. Své první učitelské místo zde získal např. František Kmoch, neméně zajímavá je pověst o měšťanu Walderovi, který odmítl zaplatit za tajemný obraz malíři (pokud pověst neznáte, dozvíte se jí příští týden celou na našich webových stránkách).  Podle fotografie zámku, nebo kostela sv. Markéty by každý toto místo poznal, proto jen jedna fotografie jednoho z místních nejstarších domů.

 

 

————————————–

2. Další hádanka je opět  nedaleko Kutné Hory, obec oslavila v loňském roce již  720 let … ale to je jen od první písemné zmínky, její historie sahá až do pravěku. Okolí obce bylo od doby neolitické stále osídleno, což dosvědčují časté archeologické nálezy . Podle fotografií je těžké určit místo, tak ještě jedna pomůcka, ve vsi stojí barokní socha sv. Vojtěcha a v nedalekém rybníčku roste vzácný Rdestník hustolistý …

 

 

 

————————————–

1.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1142, nedaleko Kutné Hory. Je to jedna z nejstarších obcí na Kutnohorsku. V historických pramenech je doloženo, že roku 1143 byla ves darována nově založenému sedleckému klášteru cisterciáků, jehož vlastnictvím zůstala až do husitských válek. A víc psát nebudeme, už víte, kde to je?

No dobře, tak ještě jedna nápověda. Za obcí je i tento krásný palouček.