Knihovna Kutná Hora

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A.Komenského v Kutné Hoře

Název projektu: Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A.Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Termín ukončení realizace projektu: 30.9.2022

Městská knihovna Kutná Hora realizuje projekt, jehož cílem je rekonstrukce zchátralé, v havarijním stavu a dlouhodobě nevyužívané historické památky – budovy bývalé základní školy J. A. Komenského v ulici Na Náměti č.p. 416/11, jež je součástí městské památkové rezervace Kutné Hora, zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, zvýšení ochrany a rozvoje kulturní památky a její využití pro vybudování informačního a vzdělávacího centra Kutná Hora. Díky tomuto záměru bude historická památka adaptována a zpřístupněna veřejnosti, kdy nabídne veřejnosti informační, vzdělávací, společenské, kulturní a zájmové akce spočívající zejména v poskytování odborných přednášek, besed, seminářů, workshopů, dílen, multikulturních aktivit, koncertů, výstav, poskytování studijních, přednáškových a badatelských prostor pro veřejnost včetně zázemí ve formě souvisejícího mobiliáře a výpůjčky studijních, vzdělávacích a informačních materiálů v papírové i elektronické podobě se zajištěním moderního samoobslužného systému.

Projekt je financován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.