Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

NOC S ANDERSENEM

Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena.

Děti se pomocí daného tématu seznamují nejenom s knížkami, ale i s autory či nakladatelstvími apod.

Snažíme se pomocí her rozvíjet u dětí schopnost řešit problémy, díky práci ve skupině rozvíjejí komunikativní dovednosti a sociální kompetence.