Knihovna Kutná Hora

Univerzita volného času je v knihovně dostupná od roku 2012 a je netradiční formou zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je určena zejména pro ty, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet svou dosavadní poznání, svou osobnost,  jsou otevřeni novým informacím. Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců.Neplatí zde žádná omezení. Připravený studijní program je určen všem věkovým kategoriím, předchozí vzdělávání není podmínkou.Cílem studia je zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech „do školních lavic“. Přednášky jsou realizovány semestrálně – zimní a letní semestr. Výuku vedou ve velké většině externí lektoři.

Univerzitu volného času tematicky dělíme na:

Českopis

Regionální historie