Knihovna Kutná Hora

Cykly vzdělávání a seznamování s regionální historií jsou v knihovně pořádány od roku 2012. Jejich cílem je připomenout, přiblížit a osvětlit historii Kutnohorska s důrazem na město Kutná Hora. Kurzy jsou určeny pro všechny, kteří mají zájem o historii a chuť rozšiřovat své dosavadní znalosti. Jednotlivé cykly probíhají vždy v zimním semestru. Výuku vedou zpravidla externí lektoři.

  • Jak často a kde se scházíme ?

V úterý, vždy 1x za 14 dní (změna termínu vyhrazena) v přednáškovém sále knihovny.

  • Vstupné ?

Kurzovné se odvíjí podle toho, zda účastník je či není registrovaným čtenářem Městské knihovny v Kutné Hoře. Pro registrované čtenáře je cena celého kurzu 300,-Kč, pro ostatní je to 500,-Kč

  • Aktuální kurzy – Podzim 2024 – připravujeme
  • Na koho se obrátit, když chci studovat v UVČ ?

Vše podstatné ví Lenka Francovicová

Lenka Francovicová

Lenka Frankovicová

Oddělení regionálních služeb knihovnám region@knihovna-kh.cz

frankovicova@knihovna-kh.cz 737 243 827

  • Co už jsme zažili ?

    TADY se můžete podívat na minulé ročníky UVČ – regionální historie