Knihovna Kutná Hora

Mediální gramotnost

23.10. /16:00

Přednáška na téma Mediální gramotnost Vás seznámí jak pracovat s informacemi  v současném mediálním světě.

Přednáší:

Radana Štočková a MArtina Bičíková