Knihovna Kutná Hora

Středočeský Kramerius 2018

Pravidelná každoroční soutěž o nejlepšího neprofesionálního knihovníka Středočeského kraje. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů přináležejícího krajské nebo pověřené knihovně, tedy z Benešovska, Kladenska, Mladoboleslavska, Kutnohorska a Příbramska. Tyto kandidáty navrhuje krajská nebo příslušná pověřená knihovna a schvaluje je Rada Středočeského kraje.

Soutěž má být inspirací a motivací neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti i vzájemné spolupráci.

Slavnostní ocenění probíhá v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně za přítomnosti zástupců Středočeského kraje. Každý oceněný obdrží diplom, finanční odměnu a drobné dárky.

V letošním ročníku byla za kutnohorský region oceněna Bc. Anna Holubová z Obecní knihovny Bohdaneč. Gratulujeme!