Knihovna Kutná Hora

Výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení – rok 2019

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven 

vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora
na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
VISK 3 – Informační centra knihoven,
VISK 5 – RETROKON,
VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 – Kramerius,
VISK 8 – Informační zdroje,
  Linie A – Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
  Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven a oborových informačních bran,
VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/

VISK též na: http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Blanka Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz (K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)
!!! Uzávěrka: 10. prosince 2018 !!!
Termín uzávěrky se nevztahuje na státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury (ty předložily své požadavky na program při přípravě rozpočtu na r. 2019).
_______________________________________________  

S přáním pěkného dne

Mgr. Lucie Macháčková 

Team not found