Knihovna Kutná Hora

Výsledky krajské recitační přehlídky „Ten verš si tiše říkám…“

Do celostátního kola Wolkrova Prostějova postupují:

  • Kristýna Bejdáková                                                                                                            
  • Veronika Elznicová                                                                                                          
  • Alexander Koukol                                                                                                            
  • Vít Staša

 

Čestné uznání (bez postupu) obdržela Viktorie Šohajová.