Knihovna Kutná Hora

Krajská recitační přehlídka pro sólisty a soubory 18. 3. 2023

Postup:

I. kategorie

 • Vojtěch Stanislav Hrabánek
 • Anna Tichá
 • Františka Vlachá
 • Jakub Žoha

2. kategorie

 • Kryštof Bednář
 • Alexander Koukol

3. kategorie

 • Vít Staša

Čestná uznání bez postupu

1. kategorie

 • Boris Drápal
 • Zuzana Faměrová
 • Petra Kubešová
 • Adéla Starostová
 • Josefína Syslová

2. kategorie

 • Hynek Havlíček
 • Anna Lungová
 • Lucie Schönová

Soubory bez postupu:

Divadýlko před tabulí / Mladá Boleslav

Divadlo poezie ode zdi ke zdi / Benešov

Výběr z hroznů… / Mělník

 

Celkem 37 vystupujících

 

Porota:

 • Vladimíra Bezdíčková
 • Martina Delišová
 • Vladimír Soldán

 

Fotogalerie