Knihovna Kutná Hora

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala finanční prostředky ve výši 671 700 Kč na jednoletý
projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském
kraji. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a
MK ČR.
Díky výzvě Národního plánu obnovy (NPO) se bude realizovat série kurzů, které budou zaměřeny na
digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních.
Projekt je finančně podpořen také z rozpočtu Středočeského kraje.
Účast na kurzech bude bezplatná.

V Knihovně Kutná Hora se budou konat tyto kurzy:
9. 10. 2023 – Age management
30. 10. 2023 – Leadership: nástroje, přístupy
6. 11. 2023 – Time management
9. 11. 2023 – Komunikace s publikem a moderování diskuze
14. 11. 2023 – Komunikace zaměřená na změnu chování
4. 12. 2023 – Tvorba strategií a koncepcí
5. 12. 2023 – Lektorské dovednosti

Více zde: https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/vzdelavani-narodni-plan-obnovy