Knihovna Kutná Hora

Knihovna fandí divadlu

14. 11. / 18:00

ANEB DIVADLO BEZ OPONY

vám v sále knihovny promítne záznam představení Divadla Husa na provázku

Mein Švejk

vstupenky za 70,- zakoupíte  u centrálního pultu knihovny

představení v rámci projektu „Máme rádi Haška“