Knihovna Kutná Hora

Program listopad

7. 11. / 17:00

BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU DVOŘÁKOVOU

oblíbená autorka románů Vrány, Chirurg a Dědina a Zahrada bude vyprávět nejen o své tvorbě

8. 11. / 9:30

HRÁTKY S PAMĚTÍ

pravidelné trénování mozkových buněk

14. 11. / 18:00

MEIN ŠVEJK

promítání záznamu představení Divadla Husa na provázku v sále knihovny v rámcí projektu „Máme rádi Haška“

15. 11. / 13:30

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

pořádá Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje

15. 11. / 18:00

DEN POEZIE

komorní setkání milovníků krásného slova

16. 11. / 17:00

KNIHOVNA FANDÍ POEZII

komorní setkání mladých autorů / účinkují Simona Racková, Ondřej Lipár a Jan Senft

23. 11. / 16:00

JESKYNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

přednáška RNDr. Petra Zajíčka /  v rámci UVČ Českopis / volně přístupné veřejnosti

28. 11. / 16:00

JAROSLAV HAŠEK

přednáška Mgr. Martina Firona o životě a díle slavného autora

9. 11. –30. 11.

VÝSTAVA OBRAZŮ KATEŘINY FANTÍKOVÉ

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

1. 11. / 17:00

ELIŠKA CO RÁDA CHODÍ

cestopisná přednáška maminky, která došla pěšky k Baltu s dvěma dětmi, kočárkem a stanem / v rámci Bookstartu / rezervace nutná na dětské@knihovna-kh.cz

23. 11. / 10:00

CESTA ZPĚT KE KARIÉŘE – NÁVRAT PO RODIČOVSKÉ

přednáška Barbory Vosykové, specialistky náboru vzdělávání zaměstnanců

 

POBOČKA SÍDLIŠTĚ

9. 11. / 16:00

PODZIM MALUJE

pro děti do 8 let

20. 11. / 9:30

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

procvičujeme mozek zábavnou formou

23. 11. / 16:00

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

pro děti do 8 let

 

POBOČKA MALÍN

14. 11. / 9:30

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

procvičujeme mozek zábavnou formou

15. 11. / 16:30

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

čtení a tvoření pro děti 5–7 let

29. 11. / 16:30

VYRÁBÍME SKŘÍTKY A VYPRÁVÍME O NICH

pro děti 8–10 let

 

POBOČKA KAŇK

6. 11. / 9:30

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

procvičujeme mozek zábavnou formou

23. 11. / 14:00

ZNÁŠ KUTNOHORSKÉ POVĚSTI?

30. 11. / 14:00

VÝROBA ORIGINÁLNÍ ZÁLOŽKY