Knihovna Kutná Hora

Čtečky E-knih

  • Čtečky elektronických knih (dále čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním(domů) výpůjčkám.
  • Čtečky si mohou vypůjčit pouze registrování uživatelé starší 15 let s platnou registrací nejméně půl roku a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Kutná Hora.
  • Výpůjční lhůta je čtyři týdny, pokuta za prodlení je stanovena dle platného ceníku.
  • Čtečka je půjčována s elektronickými knihami, která jsou dle autorského zákona volnými díly. Za neoprávněné užití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
  • Uživatel je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu, je zakázáno měnit její nastavení.
  • Uživatel není oprávněn čtečku půjčovat třetím osobám.